รวม 24 ทุนการศึกษาดีๆ เรียนต่อสหรัฐอเมริกาปี 2017 นี้ สมัครกันได้เลย!!

สหรัฐอเมริกาถือเป็น 1 ในที่หมายทางการศึกษาของนักเรียนทั่วโลก...