เรียนรู้แล้วนำไปใช้!!! พบกับ 30 สำนวนภาษาอังกฤษ ที่พบเจอได้บ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน

สำหรับการสื่อสารในภาษาอังกฤษ...