นักวิทยาศาสตร์เผยภาพความเป็นอยู่ ของประชากรเพียง 30 คน ที่อาศัยอยู่เหนือสุดของโลก

...