300 ประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนเท่านั้น

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ...