32 คำศัพท์แสดงอารมณ์ในภาษาอังกฤษ ที่ไม่รู้ไม่ได้แล้ว เดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องนะ…

สำหรับคำศัพท์ที่แสดงถึงความรู้สึก หรืออารมณ์ต่างๆ นั้น...