4 หลักการง่ายๆ ทางจิตวิทยา ที่จะทำให้คนรอบข้างชื่นชอบคุณ!!?

จากหนังสือ Thinking Fast and Slow ของนักจิตวิทยา Daniel Kahneman ได้บอกเล่าถึงเรื่องราวของ Halo...