รวมมิตร 41 คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว (Family) ที่เรียนกันมานาน แต่ก็จำกันไม่ได้ซักที…

ก็เรียนกันมาตั้งแต่เด็กจริงๆ แต่ก็ยังจำกันไม่ได้หมดซะที...