เรียนไว้ดีแน่นอน… พบกับ 42 ประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ที่ไม่รู้ไม่ได้แล้ว!!!

สำหรับภาษาอังกฤษน่ะ ไม่ใช่เรื่องยากเลย...