5 พฤติกรรมที่ไม่ควรทำ เพราะมันจะทำให้คุณดู ‘ไม่เป็นมืออาชีพ’ เอาซะเลย

เป็นธรรมดาที่คนเรามักจะเผลอทำพฤติกรรมอะไรออกไปโดยไมรู้ตัว...