5 สิ่งประดิษฐ์สมัยก่อน ที่เกิดจากความไม่ตั้งใจ จนเป็นผลิตภัณฑ์ยอดฮิตจนถึงทุกวันนี้!!

โลกนี้มีความบังเอิญอยู่มากมาย...