5 สาเหตุทางวิทยาศาสตร์ ว่า “มีความเป็นไปได้” ที่สามารถสร้างซอมบี้ได้จริงๆ !!!

ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนไม่รู้จักซอมบี้...