5 เทคนิคดีๆ ฝึกให้คุณอ่านภาษาอังกฤษได้ดี เร็ว และเข้าใจง่ายยิ่งกว่าเดิม

หลายคนประสบปัญหาในการอ่าน Passage ยาวๆแล้ว ตีความหมายไม่ค่อยได้...