นายจ้างรักพนักงานปลื้ม…ลักษณะของคนทั้ง 6 ประเภท ที่เป็นที่ต้องการในทุกๆ ที่ทำงาน!!!

เมื่อคุณตื่นมาในเช้าวันจันทร์ ต้องไปเริ่มงานที่หนักหน่วงของอาทิตย์...