เรื่องราวสุดสยองของหน่วย 731 โศกนาฏกรรมจับมนุษย์ มาทดลองผลิตอาวุธชีวภาพของญี่ปุ่นในช่วง WWII

วันนี้เราก็มีเรื่องราวสุดสะเทือนใจจากในประวัติศาสตร์มาฝากเพื่อนๆ...