95 ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับหาเพื่อนและทำความรู้จักกันให้ดียิ่งขึ้น!!

สำหรับคนที่กำลังฝึกฝนกาพูดภาษาอังกฤษอยู่แต่ไม่รู้จะพูดยังไง...