กว่า 100 คำอุทานภาษาอังกฤษ ที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน และบทสนทนากับชาวต่างชาติ!!!

สำหรับการคุยหรือติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ...