AFS รับสมัครเยาวชนไทย เข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จากประเทศมาเลเซีย

สวัสดีครับ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ชาว ScholarShip.in.th ทุก ๆ คน วันนี้ทางเราก็ได้นำข่าว...