เช็คกันด่วนเลย นี่คือ 8 ข้อที่จะทำให้รู้ว่า คุณเป็นคนเก็บกดหรือเปล่า!!?

คนเราโตมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน บางคนเกิดมาในครอบครัวที่สบายๆ...