“แมงดาทะเล” สัตว์เลือดสีน้ำเงินชนิดเดียวในโลก ที่มีคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างล้นเหลือ!!!

พึ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ย ว่าเหล่าแมงดาทะเล...