Boston University มอบทุนการศึกษา ป.ตรี เรียนต่อสหรัฐอเมริกา

  ทุนการศึกษาสุดท้ายของวันนี้เป็นทุนการศึกษาจากทางสหรัฐอเมริกาจ้า...