ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ เอาไว้พูดเมื่อรู้สึก “ผิดหวัง” ได้อย่างหลากหลายมากขึ้น!!

เวลาที่เพื่อนๆเจออะไรแย่ๆมาแล้วรู้สึกผิดหวังกับมัน...