Erebus ดินแดนลับแลในแถบแอนตาร์กติกาที่สวยงามราวกับออกมาจากเทพนิยาย

เพื่อนๆหลายๆคนคงจะชอบดูนวนิยายชวนฝัน...