สพฐ. สนับสนุน 20 ทุนให้นักเรียน ม.3-6 แลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมที่เยอรมนี

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กับองค์กร Youth For Understanding International Exchange...

December 24, 2018 2 Mins Read
94 Views