แนะนำประโยคเจ๋งๆ ไว้ใช้ในการแสดงความคิดเห็นในแบบต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ

  สำหรับการสนทนาภาษาอังกฤษนั้น...