เทคนิคง่ายๆในการหา “Main Idea” ในข้อสอบ IELTS และข้อสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ

เพื่อนๆที่เคยผ่านการสอบหรือติว IELTS ในการส่วนของการอ่าน คงทราบกันดีว่า...