ชมเมือง Jaisalmer เมืองตำนานความงดงาม จนได้รับสมญานามว่า ‘นครสีทอง’

เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่า...