Grenoble Institute of Technology Foundation มอบทุนเรียนต่อ ป.โท ประเทศฝรั่งเศส

ทุนการศึกษาสุดท้ายที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นทุนการศึกษาดีๆ...