เปิดตำนานห้องสมุดล่ามโซ่ เทรนด์การอ่านหนังสือในยุคกลาง ที่เวลาจะอ่านต้องถูกล่ามไว้!!!

การศึกษาในสมัยก่อนนั้น ก็ต้องอาศัยจากเหล่าหนังสือนี่แหละ...