ข้อแนะนำดีๆ เตรียมตัวสอบ IELTS ในส่วนของ ‘การพูด’ ให้ได้คะแนนมากขึ้น!!!

ในสมัยนี้การสมัครงานในที่ต่างๆ มักจะมีเกณฑ์คะแนนสอบ IELTS อยู่เสมอ...