สุดยอดเทคนิค แนะนำหลักการใช้ If clause แบบรวบรัดและเข้าใจง่าย!!

ใครที่ลืมวิธีการใช้ If Clause ไปแล้ว หรือยังไม่ค่อยเข้าใจหลักการ...