วิถีชีวิตแสนลำบากของ ‘จัณฑาล’ มนุษย์ที่ถูกตราหน้าว่าต่ำชั้นที่สุด ในสังคมวรรณะอินเดีย

โลกนี้ยังคงหนีไม่พ้นการแบ่งแยกหรือแบ่งชนชั้น...