ธนาคารกรุงไทย มอบทุนปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ รวม 20 ทุนการศึกษา

วันนี้มีทุนการศึกษาดีๆมาฝากกันอีกแล้ว โดยเป็นทุนจากทางธนาคารกรุงไทย...