Liverpool Hope University มอบทุนการศึกษาเรียนต่อเต็มจำนวน สหราชอาณาจักร

  ทุนการศึกษาต่อไปก็ยังเป็นทุนจากทางสหราชอาณาจักรครับผม...