มาดูหน้าตาของมื้ออาหารประจำวัน และจำนวนแคลอรี่ที่ได้รับในแต่ละประเทศทั่วโลก

ก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับ...