MEXT Scholarship 2013 ส่งตรงจากรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับครูอาจารย์ไทย

รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศมอบทุนกันมาอีกแล้วนะครับ...