10 ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ คอรัปชั่นมากที่สุด

  สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ...