“ปราสาทนอยชวานสไตน์” และ “โฮเฮนชวานเกา” สุดยอดแลนมาร์คแห่งประเทศเยอรมนี

หากพูดถึงเทพนิยายปรัมปราหลายๆคนก็คงนึกถึงปราสาทอันโอ่อ่า...