เทพไม่เคยบอก!!! สุดยอดเทคนิคการจดโน้ต ที่จะทำให้โน้ตของเพื่อนๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับการสอบนั้น การทบทวนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆ...