มาร่วมเปิดโลกเทคโนโลยีหุ่นยนต์กับ PIM JCCP 9 เรียนรู้นวัตกรรมพร้อมสนุกกับภาษาอังกฤษ!!

สำหรับน้องๆ ที่สนใจในเรื่องของนวัตกรรมหุ่นยนต์...

December 18, 2018 3 Mins Read
74 Views