ไม่น่าเชื่อ!!? คนที่ชอบโพสต์เรื่องส่วนตัวลงโซเชียลมากๆ วิจัยชี้ว่ามีความผิดปกติทางสมอง

พฤติกรรมติดโซเชียลเน็ตเวิร์กขนาดหนัก...