เฉาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับจดหมายรับรอง อีกหนึ่งข้อสำคัญในการขอทุนการศึกษาและสมัครเข้าเรียน!!!

จดหมายรับรองมักจะถูกมองว่ามันไม่ได้สำคัญเท่าไหร่นัก...