Royal Holloway แห่ง University of London มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 2559

  อีกหนึ่งทุนการศึกษาก็ยังเป็นทุนจากทางสหราชอาณาจักรครับผม...