เวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยน…นักวิทย์ฯ เผย ปัจจุบันมนุษย์ควรเริ่มงาน 10 โมงเช้าดีที่สุด

เพื่อนๆคงเคยประสบกับปัญหาการมีเรียนหรือต้องทำงานตอน 8 โมงเช้า...