สช. และ HANBAN จัดโครงการทุนคุรุทายาทสอนภาษาจีน กว่า 10 เดือนด้วยกัน ที่ประเทศจีน

มาต่อกันด้วยอีกทุนการศึกษาที่น่าสนใจกับทาง ScholarShip.in.th กันเลยนะครับ ทุนนี้เป็นทุนการศึกษาจากประเทศไทยเรานี่เอง รายละเอียดเกี่ยวกับทุนมาชมไปพร้อม ๆ กันเลยนะครับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ จัดโครงการทุนคุรุทายาทสอนภาษาจีนให้ทุนครูไทยโรงเรียนเอกชนไปอบรมภาษาจีน…
ทุนล่าสุดจากรัฐบาลไต้หวัน ให้ตั้งแต่ป.ตรี – ป.เอก พร้อมทุนเรียนภาษา

สำหรับการมอบทุนครั้งใหญ่ของรัฐบาลไต้หวันนี้ เป็นความร่วมมือของไต้หวัน ประสานงานผ่านทางสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป เพื่อมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก เป็นจำนวนทั้งสิ้น

?ศูนย์บ้านจีน? มอบทุนการศึกษา เพื่อเรียนภาษาจีน ณ สถาบันต่างๆ ในประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป หันมาศึกษาภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น…

?ศูนย์บ้านจีน? ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน มอบทุนการศึกษา เพื่อเรียนภาษาจีน ณ สถาบันต่างๆ ในประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป…