IMG_2524

สช. และ HANBAN จัดโครงการทุนคุรุทายาทสอนภาษาจีน กว่า 10 เดือนด้วยกัน ที่ประเทศจีน

มาต่อกันด้วยอีกทุนการศึกษาที่น่าสนใจกับทาง ScholarShip.in.th กันเลยนะครับ ทุนนี้เป็นทุนการศึกษาจากประเทศไทยเรานี่เอง รายละเอียดเกี่ยวกับทุนมาชมไปพร้อม ...
taiwan-scholarship

ทุนล่าสุดจากรัฐบาลไต้หวัน ให้ตั้งแต่ป.ตรี – ป.เอก พร้อมทุนเรียนภาษา

สำหรับการมอบทุนครั้งใหญ่ของรัฐบาลไต้หวันนี้ เป็นความร่วมมือของไต้หวัน ประสานงานผ่านทางสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป เพื่อมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ...

ศูนย์บ้านจีน มอบทุนเรียนภาษาจีน เทอมมีนาคม 2553

?ศูนย์บ้านจีน? มอบทุนการศึกษา เพื่อเรียนภาษาจีน ณ สถาบันต่างๆ ในประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ...

ทุนเรียนภาษาจีน ณ สถาบันต่างๆ ในประเทศจีน

?ศูนย์บ้านจีน? ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน มอบทุนการศึกษา เพื่อเรียนภาษาจีน ณ สถาบันต่างๆ ในประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน ...
Page 1 of 11