Temper Thompson กับแนวคิดอัจฉริยะ ที่ทำให้เขาหาเงินได้เดือนละล้าน ด้วยอายุเพียง 17 ปีเท่านั้น !!!

ด้วยวัย 17 ปี หลายๆ คนยังคงเรียนหนังสือกันอยู่ และเที่ยวเล่นไปตามวัย...