The Dr. Eduard Gübelin Association มอบทุนเรียนต่อพร้อมค่าครองชีพที่สวิตเซอร์แลนด์

  ทุนการศึกษาต่อไปเป็นทุนจากทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์จ้า...