Then & Now ความเปลี่ยนแปลงของสาวๆ เจมส์ บอนด์ 37 คน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เพื่อนๆคงจะรู้จักหนังฟอร์มยักษ์ในตำนานอย่าง เจมส์บอนด์ 007 กันนะครับ...