เรื่องราวอันซับซ้อนของสองพี่น้องต่างเพศ ที่ตัดสินใจแปลงเพศสลับกันเมื่อโตขึ้น!!

...