University of Edinburgh มอบทุนการศึกษาส่วนลดค่าเล่าเรียนที่สหราชอาณาจักร

  อีกหนึ่งทุนการศึกษาที่นำมาฝากในวันนี้ก็มาจากสหราชอาณาจักร...