University of Gloucestershire มอบทุนการศึกษาส่วนลดค่าเล่าเรียนที่สหราชอาณาจักร

ทุนการศึกษาสุดท้ายของวันนี้ก็ยังเป็นทุนจากทางสหราชอาณาจักรครับผม...